Het panel in Winsum heeft inmiddels haar training afgerond. Boordevol plannen om aan te pakken en de taken onderling verdeeld. De website www.vnpanelwinsum.nl wordt opgebouwd. Een werkgroep heeft het plan opgevat om een film te gaan maken om te illustreren hoe een indicatie voor zorg of ondersteuning op een goede manier tot stand komt. Andere panelleden buigen zich over het ontwikkelen van een App waarmee Winsum qua toegankelijkheid in kaart kan worden gebracht. Weer een ander panellid buigt zich over het PR materiaal.
Ondertussen is het panel van Oldambt gevormd en aansluitend in training gegaan. Veel enthousiasme ook in deze groep. In dit panel zitten ook mensen die in verband met hun handicap hun huis niet uit kunnen. Het panel heeft al een kantoorruimte geregeld in de Boschpoort in Winschoten. En een aantal panelleden bogen zich op verzoel van de gemeente in februari al over de tekeningen voor de herinrichting van het stationsgebied in Winschoten. In Oldambt dus een vliegende start. Eind maart al weer de laatste trainingsmiddag.