De verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland maakt de ervaringen van mensen zichtbaar: welke gemeenten in ons land zijn al drempelvrij en waar stuiten mensen met een beperking nog te vaak op barrières? De ranglijst die zal ontstaan, zal alle 388 gemeentes op een opbouwende manier inspireren, wakker schudden en aanmoedigen. De verkiezing is een gezamenlijk initiatief van de campagne Nederland Onbeperkt en de app en website Ongehinderd. Het resultaat van de verkiezing wordt het eerste landelijke overzicht van de prestaties van de Nederlandse gemeenten, aan de hand van persoonlijke beoordelingen van het gehele Nederlandse publiek, met verdiepend onderzoek op de levensdomeinen wonen, werken, leren en vrije tijdsbesteding.  http://www.vgn.nl/artikel/25791#