Je kunt op verschillende manieren het VN-verdrag Handicap uitleggen. Je kunt vertellen waarom het verdrag er is gekomen of wat we er mee willen bereiken. Het is de kunst om luisteraars een beeld te geven van het bijzondere karakter van het verdrag. Immers veel mensen die van het verdrag horen, denken al gauw dat ze weten "waar het over gaat".

Een aantal VN-ambassadeurs heeft benoemd welke aspecten van het VN-verdrag kenmerkend zijn. Zij kwamen tot 5 karakteristieken die samen goed weergeven wat de essentie van het verdrag is. VN-ambassaderus maakten hier samen met collega Jan Troost ( www.inclusieverenigt.nl ) 5 korte filmpjes over. Die filmpjes kunnen VN-ambassadeurs gebruiken bij hun uitleg over het verdrag. Door ze te tonen bij een presentatie of als voorbeeld voor een eigen verhaal. 

  1. Anouk Bolsenbroek - inclusie, de inclusieve samenleving
  2. José Smits - iedereen is gelijk
  3. Jeanet Wardeniers en Henk van Dijk - eigen regie
  4. Hendrik Jan Menninga - niets over ons, zonder ons
  5. Jiska Stad - toegankelijkheid is een breed begrip

Op deze pagina staan de kennisclips op een rij. Via de links start je ze op YouTube (kanaal VN - vertelpunt). Veel inspiratie!