In de laatste nieuwsbrief werd een oproep gedaan voor VN-ambassadeurs die met hun gemeente samenwerken. Dit was naar aanleiding van een vraag van de kwartiermakers Evert Verkade en Co Engberts om hun ervaringen te spiegelen. Kwartiermakers zijn de mensen die voorbereidend werk doen voor iets nieuws. Vooral om dat in goede banen te leiden. Dat nieuwe is in dit geval de landelijke implementatie van het VN-verdrag, de uitwerking van het plan hiervoor met alle betrokken partijen. Spiegelen is dat je vanuit een andere invalshoek een reactie geeft op wat iemand te vertellen heeft. In dit geval dus de (ervarings)deskundigheid van VN-ambassadeurs.

spiegelbijeenkomst 25 7 2017Zo kwamen 10 collega’s op 25 juli in Amersfoort bij elkaar. Evert en Co wilden graag dat onafhankelijke ervaringsdeskundige toehoorders reageerden op hun belevenissen bij een aantal gemeenten. De kwartiermakers bereiden namelijk een advies aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor over hun aandeel in dat landelijke implementatieplan. Je vindt het plan trouwen hier op de tools-pagina.
Er werd stevig gespiegeld. Bijvoorbeeld over de vraag of verzamelde voorbeelden wel echt weergeven wat de structurele inzet van een gemeente is. En ook welke aanpak van Nederlandse gemeenten VN-ambassadeurs het meest aanspreekt. Verder grepen de collega’s de gelegenheid aan om aandacht te vragen voor de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij het maken van landelijke plannen! Zij gaven Evert en Co mee er voor te zorgen dat er voldoende mogelijkheden komen om ervaringsdeskundigheid in te zetten
aar plannen gemaakt worden.