Op 21 juni 2017 is het Besluit Toegankelijkheid van kracht geworden. Dit is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin toegankelijkheid als norm uitgewerkt wordt. Dit is bij ratificatie door Otwin van Dijk c.s. gevraagd. Over de eerste versie ontstond veel drukte omdat het de bedoeling niet dekte. Maar ook omdat het verdrag niet was nageleefd door de doelgroep niet te betrekken. De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Martin van Rijn toen gevraagd om een nieuwe versie te maken. Deze AMvB maakt vooral concreet wat ontoegankelijkheid is. De nieuwe versie stelt ook eisen aan de actieplannen die in het landelijke implementatieprogramma zijn aangekondigd. Het is daarmee een goed voorbeeld van hoe lokaal ook met en door gemeenten aan toegankelijkheid kan worden gewerkt.