Om onze doelstelling van het ophalen van 2000 concrete ervaringen en verhalen vorm te geven zijn we een verhalencampagne gestart. Dit houdt in dat we via social media elke week een thema uit het VN-verdrag centraal stellen en mensen oproepen om hun ervaringen te delen. 

Hou onze social media Twitter: @vnvertelpunt en Facebook: www.facebook.com/VNvertelpunt

Thema's zijn: 

1. Bevorderen van bewustwording 

2. Cultuur, sport en vrije tijd, artikel 30 

3. Toegankelijkheid en mobiliteit, artikel 20 en artikel 9, 

4. Werk en inkomen: artikel 27 en artikel 26 en 28. 

5. Gezondheid en Zorg: artikel 25 en de artikelen: 14,15,16,17. 

6. Zeggenschap en Eigen regie: artikel 12 

7. Onderwijs en ontwikkelen: artikel 24

8. Deelname aan politiek en openbare leven: artikel 29

9. Zelfstandig leven en voorzieningen: artikel 19