Zo'n 85 ambassadeurs beantwoordden in de enquête de vraag wat zij nodig hebben om hun rol goed in te kunnen vervullen. De supportgroep van het project heeft de uitkomsten besproken. Met hen is een lijst gemaakt van dingen waar we in het project op gaan inzetten.

VN- ambassadeurs geven bijvoorbeeld aan:

- te willen leren hoe ze de boodschap over het VN verdrag beter kunnen overbrengen om mensen bewuster te maken van het VN verdrag.

- behoefte te hebben aan passende ondersteunende materialen, zoals een basispresentatie en filmpjes.

- aandacht voor begrijpelijk taalgebruik

- je verhaal aansprekend maken voor jonge mensen  

Ambassadeurs vinden het ook belangrijk dat ze hun toehoorders duidelijk kunnen maken wat die andere manier van denken is waar het VN verdrag om vraagt. Het is belangrijk dat we in de kern dezelfde boodschap uitdragen. Maar het is ook sterk om het VN-verdrag te kunnen verbinden met persoonlijke ervaringen.

Partner PGOsupport is op dit moment een training voor VN-ambassadeursl aan het opzetten. Ook hier zijn weer ambassadeurs uit de supportgroep bij betrokken zoals Andrea en Hendrik Jan. Het is de bedoeling om in juni een keer proef te draaien met die training. In september krijgen dan alle VN-ambassadeurs de gelegenheid om de training te volgen.

Een eerste overzicht van beschikbaar materiaal vind je hier op de website: