Het eerste half jaar van het project VN- Ambassadeurs aan de slag zit erop. Daarom maakten we voor de stuurgroep een tussenverslag waarin we hebben weergegeven wat we vanaf het begin van dit jaar tot half juni hebben gedaan. Je leest het tussenverslag hier.. 

VN pluim

Vandaag is het precies 1 jaar geleden dat het VN-verdrag van kracht werd in Nederland! Voor ons project VN-ambassadeurs ad slag de aftrap om op zoek te gaan naar wat er al wel bereikt is in het afgelopen jaar.

Ken je een voorbeeld waardoor meer mensen mee konden doen en de samenleving toegankelijker werd of iemand zich heel erg ingezet heeft om het VN-verdrag waar te maken en wat dat heeft opgeleverd? Een voorbeeld waardoor meer mensen, ondernemers, overheden, verenigingen, scholen, werkgevers en anderen geïnspireerd worden om aan de slag te gaan. Geef een VN-pluim via Twitter of Facebook met #vnpluim en deel het voorbeeld op ons Vertelpunt. http://bit.ly/2q5D5rT.

Wij verzamelen de pluimen het hele jaar zodat we elke maand kunnen laten zien waar het VN-verdrag waargemaakt wordt in Nederland onder het motto #meedoeniseenrecht en #hetkanwel!

    

Lees hier de nieuwsbrief van het project VN-ambassadeurs aan de slag. 

Op 21 juni 2017 is het Besluit Toegankelijkheid van kracht geworden. Dit is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin toegankelijkheid als norm uitgewerkt wordt. Dit is bij ratificatie door Otwin van Dijk c.s. gevraagd. Over de eerste versie ontstond veel drukte omdat het de bedoeling niet dekte. Maar ook omdat het verdrag niet was nageleefd door de doelgroep niet te betrekken. De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Martin van Rijn toen gevraagd om een nieuwe versie te maken. Deze AMvB maakt vooral concreet wat ontoegankelijkheid is. De nieuwe versie stelt ook eisen aan de actieplannen die in het landelijke implementatieprogramma zijn aangekondigd. Het is daarmee een goed voorbeeld van hoe lokaal ook met en door gemeenten aan toegankelijkheid kan worden gewerkt.

De inclusieve samenleving in je partijprogramma. Handreiking voor de lokale Politiek 2018-2022.

In maart 2018 vinden op de meeste plaatsen in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. De politieke partijen gaan zich de komende tijd voorbereiden door een verkiezingsprogramma te maken. Wat is mooier dan dat politieke partijen van het VN-verdrag een belangrijk onderwerp maken! Een collega VN-ambassadeur heeft daarom een handreiking voor politieke partijen gemaakt. Het is een oproep die naar de lokale afdelingen van politieke partijen kan worden gestuurd. Hierin wordt gevraagd om van “de inclusieve samenleving” een onderwerp in hun verkiezingsprogramma te maken. In het Netwerk van Inclusieve Gemeenten is een handreiking ontwikkeld om politieke partijen bewust te maken van het belang van het VN-verdrag. Download  de handreiking hier

Filmpjes over het VN-verdrag! 

Sinds kort hebben we ook een YouTube Kanaal vanuit het project:  https://www.youtube.com/channel/UCKh9ETn3PNEdvi2OuuA9UcQ 

In de filmpjes vertellen VN-Ambassadeurs over het VN-verdrag. Zowel over welke onderdelen belangrijk zijn als over hun persoonlijke ervaringen. Veel kijkplezier! 

Om onze doelstelling van het ophalen van 2000 concrete ervaringen en verhalen vorm te geven zijn we een verhalencampagne gestart. Dit houdt in dat we via social media elke week een thema uit het VN-verdrag centraal stellen en mensen oproepen om hun ervaringen te delen. 

Hou onze social media Twitter: @vnvertelpunt en Facebook: www.facebook.com/VNvertelpunt

Thema's zijn: 

1. Bevorderen van bewustwording 

2. Cultuur, sport en vrije tijd, artikel 30 bit.ly/2rZhSBI

3. Toegankelijkheid en mobiliteit, artikel 20 en artikel 9, bit.ly/2slgAB2

4. Werk en inkomen: artikel 27 en artikel 26 en 28. bit.ly/2rQmUvD

5. Gezondheid en Zorg: artikel 25 en de artikelen: 14,15,16,17. http://bitly.nl/W80a1

6. Zeggenschap en Eigen regie: artikel 12

7. Onderwijs en ontwikkelen: artikel 24

8. Deelname aan politiek en openbare leven: artikel 29

9. Zelfstandig leven en voorzieningen: artikel 19

 

 

Met behulp van VN Ambassadeurs Renske Holwerda, Jeanet Wardenier en Henk van Dijk zijn er flyers gemaakt voor het project VN- Ambassadeurs aan de slag. Jullie vinden de digitale versies hieronder zowel in word als pdf. 

Flyer Project VN-Ambassadeurs in word

Flyer Project VN-Ambassadeurs in pdf

Flyer VN-vertelpunt in word

Flyer VN-vertelpunt in pdf

Flyer VN-Ambassadeur in word

Flyer VN-Ambassadeur in pdf

Aanmeldingsformulier VN- Ambassadeur in word

Deel ze, mail ze rond of print ze om op papier uit te delen. Zodat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen om het VN-verdrag waar te maken! 

Om het VN-verdrag waar te maken hebben gemeenten de opdracht om tot een Lokale Inclusie Agenda te komen. Dit is bij de ratificatie bepaalt in een amendement van de kamerleden van der Staaij en Bergkamp. Wat betekent dit nu voor gemeenten? Lees hier de informatie van Ieder (in) hierover. En de handreiking VN Verdrag Lokaal die gemaakt is. 

Het VN-verdrag daagt gemeenten uit om haar opdracht in het sociale domein zo in te zetten dat iedereen optimaal kan deelnemen aan de samenleving. Het gaat om een stapsgewijze verbetering gericht op inclusie voor iedereen juist op lokaal nivo! De kernartikelen van het VN-verdrag kunnen hierbij helpen. 

1) Zeggenschap en eigen regie (artikel 12)

2) Gezondheid en zorg (artikel 14 t/m 17)

3) Zelfstandig leven en voorzieningen (artikel 19)

4) Toegankelijkheid en mobiliteit (artikel 20 en 9)

5) Onderwijs en ontwikkelen (artikel 24)

6) Werk en inkomen (artikel 27)

7) Deelname aan politiek en openbare leven (artikel 29)

8) Cultuur, sport en vrije tijd (artikel 30) 

In Nijmegen en omgeving, Zeeland en in en rond het Westerkwartier (Groningen) zijn VN ambassadeurs met plannen bezig om elkaar te gaan ontmoeten. In deze regio's hebben ambassadeurs ook contacten met organisaties die de inclusieve samenleving een warm hart toedragen. In het plan voor VN ambassadeurs aan de slag staat dat we in het project zoeken naar manieren om ambassadeurs ook in de toekomst ondersteuning te bieden.

Mocht je na het lezen van dit bericht ook een ontmoeting met collega's willen organiseren. Of krijg je ideeën om organisaties te betrekken bij je werk als ambassadeurs. Doe dat dan vooral en neem dan contact met ons op hoe we je daarbij kunnen helpen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit de enquête over de behoefte aan ondersteuning van VN ambassadeurs werd duidelijk dat zij willen leren hoe zij hun boodschap over het VN verdrag nog beter kunnen overbrengen. Hoe vertel je jouw verhaal zo, dat dit indruk maakt, dat je gesprekspartners bewuster worden van de betekenis van het verdrag? En hoe krijg je ze zo ver dat ze ook iets gaan doen naar aanleiding van wat je hen vertelt? Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze training door projectpartner PGO Support. 

De training wordt in september 2017 gepland en vindt in de regio plaats. De bedoeling is dus dat ambassadeurs maar beperkt hoeven reizen. De training duurt 2 dagdelen. Voor en na de trainingstijd wordt gelegenheid geboden voor nadere kennismaking. Je komt als deelnemers immers bij elkaar uit de buurt. Het kan dan heel handig zijn om elkaar wat beter te kennen. 

Op dinsdag 13 en 27 juni wordt een proeftraining georganiseerd. Daarvoor wordt een groep VN ambassadeurs uit de regio Utrecht gericht benaderd. Kom je uit die buurt, dan kan je je via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. al aanmelden. Download de flyer. (word) en (pdf)