Jeanet Wardenier, VN-ambassadeur, is genomineerd voor de Gouden Venus van Milo. De Gouden Venus van Milo is een onderscheiding van het DELA goededoelenfonds voor de meest inspirerende Nederlander met een beperking die iets goeds doet voor de Nederlandse samenleving. Voor de winnaar van de verkiezing is een prijs van € 10.000 beschikbaar om in te zetten voor zijn of haar goede doel.

Voor meer niformatie: Flyer stemmen Jeanet Wardenier

Strijdigheid Participatiewet met het VN verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking

Brief aan de Eerste Kamer, 12 mei 2014

De Coalitie voor Inclusie start een nieuw project om het VN Verdrag waar te maken: 'VN Ambassadeurs aan de slag'. De komende 1,5 jaar gaat de Coalitie VN Ambassadeurs werven, activeren en ondersteunen en minimaal 2.000 ervaringen en verhalen verzamelen over de praktijk van het VN verdrag. Tegelijkertijd worden 5 ambassadeursregio's gevormd. De ambassadeurs stimuleren dat Lokale Inclusie Agenda's ontwikkeld worden door mensen met een beperking, hun netwerk en andere betrokkenen. Daarmee wordt het waarmaken van rechten van mensen met beperkingen lokaal/regionaal bevorderd. De opbrengsten van het project zullen gebruikt worden bij het maken van een schaduwrapportage rondom het VN verdrag door de Alliantie implementatie VN Verdrag, waar wij deel van uitmaken.

Het project 'VN Ambassadeurs aan de slag' is mogelijk gemaakt door PGO Support, VSB Fonds, Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Voor meer informatie of om u aan te melden als Ambassadeur kunt u contact opnemen met Heleen Hartholt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier het persbericht. Wij waarderen het zeer als u dit persbericht verspreidt in uw netwerk.

VN pluimVandaag is het precies 1 jaar geleden dat het VN-verdrag van kracht werd in Nederland! Voor ons project VN-ambassadeurs ad slag de aftrap om op zoek te gaan naar wat er al wel bereikt is in het afgelopen jaar.

Ken je een voorbeeld waardoor meer mensen mee konden doen en de samenleving toegankelijker werd of iemand zich heel erg ingezet heeft om het VN-verdrag waar te maken en wat dat heeft opgeleverd? Een voorbeeld waardoor meer mensen, ondernemers, overheden, verenigingen, scholen, werkgevers en anderen geïnspireerd worden om aan de slag te gaan. Geef een VN-pluim via Twitter of Facebook met #vnpluim en deel het voorbeeld op ons Vertelpunt. http://bit.ly/2q5D5rT.

Wij verzamelen de pluimen het hele jaar zodat we elke maand kunnen laten zien waar het VN-verdrag waargemaakt wordt in Nederland onder het motto #meedoeniseenrecht en #hetkanwel!

 

Heeft u een beperking en ervaart u problemen bij het stemmen? Of heeft u juist een positieve ervaring met de toegankelijkheid van de verkiezingen? Meld uw ervaring via het meldformulier op deze website: https://mensenrechten.nl/stemmen.

Verbeteringen

Volgens het VN-verdrag handicap moet iedereen met een beperking zonder obstakels kunnen stemmen. Het College is toezichthouder op de naleving van dit verdrag in Nederland. Het wil graag weten welke obstakels mensen met een beperking ervaren tijdens de verkiezingen en welke mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Zo kan het College in de toekomst aandringen op verbeteringen. Het College wil dat de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 volledig toegankelijk zijn voor iedereen.

Allerlei obstakels

Mensen met een beperking kunnen allerlei obstakels tegenkomen tijdens de verkiezingen. Is het stembiljet begrijpelijk voor mensen met een verstandelijke beperking? Is het stemlokaal bereikbaar voor mensen met een lichamelijke beperking? Kunnen mensen met een visuele beperking hulp krijgen in het stemhokje? Zijn de verkiezingsprogramma’s toegankelijk voor iedereen? Het College hoort graag iedere negatieve of positieve ervaring.

Alvast hartelijk dank voor uw melding!

Lees hier de nieuwsbrief van het project VN-ambassadeurs aan de slag.

coalitienieuws201701Het verslag van de geslaagde netwerkbijeenkomst op 16 februari jl. is opgenomen in de februari-editie van CoalitieNieuws. In die nieuwsbrief kijkt de Coalitie voor Inclusie ook kort terug op het belangrijke jaar 2016 en staat informatie over de start van de themanetwerken. 

Lees hier de Nieuwsbrief

Handreiking voor de lokale Politiek 2018-2022.

In maart 2018 vinden op de meeste plaatsen in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. De politieke partijen gaan zich de komende tijd voorbereiden door een verkiezingsprogramma te maken. Wat is mooier dan dat politieke partijen van het VN-verdrag een belangrijk onderwerp maken! Een collega VN-ambassadeur heeft daarom een handreiking voor politieke partijen gemaakt. Het is een oproep die naar de lokale afdelingen van politieke partijen kan worden gestuurd. Hierin wordt gevraagd om van “de inclusieve samenleving” een onderwerp in hun verkiezingsprogramma te maken. In het Netwerk van Inclusieve Gemeenten is een handreiking ontwikkeld om politieke partijen bewust te maken van het belang van het VN-verdrag.Download  de handreiking hier

coalitienieuws201701Op 27 januari is CoalitieNieuws verschenen. Daarin wordt onder meer uitleg gegeven over de nieuwe structuur van de Coalitie door middel van themanetwerken. Ook bevat de nieuwbrief een uitnodiging voor de eerste netwerkbijeenkomst op 16 februari a.s. en kunt u lezen over het nieuwste project van de Coalitie: VN Ambassadeurs aan de slag. 

Lees hier de Nieuwsbrief

Voor het project VN-Ambassadeurs aan de slag maken we samen met VN-Ambassadeurs materiaal over het VN-vedrag. Wat gaat er goed, wat gaat er beter met meedoen in de samenleving? VN-Ambassadeurs vertellen erover zowel in blogs als in filmpjes.

Kijk hier naar het verhaal van VN-Ambassadeur Laut Kok over meedoen in de samenleving.

 

 

 

Datum: 2 november 2016
Tijd: 8:30 - 18:00
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede

Het Kennisplein Gehandicaptenzorg organiseert op woensdag 2 november opnieuw dé Kennismarkt voor de gehandicaptenzorg bij de Christelijke Hogeschool Ede. De kennismarkt staat volledig in het teken van het VN-verdrag.

Het verdrag is geratificeerd en dat heeft gevolgen voor zorg en ondersteuning. Wat houdt het VN-verdrag in? Wat moet en kun je er als professional mee? Wat betekent het verdrag voor opleiding, onderwijs en vaardigheden? Samen wordt het VN-verdrag waargemaakt.

Festivalroute
Het middelpunt op deze dag is de kennismarkt en het kennisfestival, waar beleving en verrassing centraal staan. Iedereen stelt zijn eigen festivalroute samen. Samen met partners uit de zorg, welzijn, onderwijs en cliëntenperspectief werkt het Kennisplein Gehandicaptenzorg aan een rijk programma met lezingen, workshops en posterpresentaties.

Uitreiking Gehandicaptenzorgprijs
De VGN reikt één keer in de twee jaar de Gehandicaptenzorgprijs uit. Deze prijs beloont producten die de gehandicaptenzorg verder verbeteren. Dit jaar wordt deze prijs uitgereikt op de Kennismarkt.

Jouw bijdrage is welkom!
Wil je bezoekers aan de Kennismarkt met jouw ideeën inspireren? Lever dan nu je bijdrage aan! Er is nog ruimte voor een stand, posterpresentatie of festivalidee voor jouw project, onderzoek of goede voorbeelden die de betekenis van het VN-verdrag weergeven. Meld jouw bijdrage voor de Kennismarkt aan.

Bekijk de website voor meer informatie over de Kennismarkt.

Zie ook de agenda.

Binnen het project VN-ambassadeurs aan de slag hebben we ons als doel gesteld om 2000 concrete ervaringen en verhalen op te halen. Daarom zijn we een verhalencampagne gestart. Dit houdt in dat we via social media elke week een thema uit het VN-verdrag centraal stellen en mensen oproepen om hun ervaringen te delen. Hou daarom onze social media Twitter: @vnvertelpunt en Facebook: www.facebook.com/VNvertelpunt in de gaten. Heb je zelf een iets meegemaakt dat met een van dee thema's te maken heeft dele je verhaal op ons Vertelpunt: http://bit.ly/2q5D5rT 

Alle verhalen samen helpen ons om in juli 2018 de schaduwrapportage aan de Verenigde Naties te laten zien hoe Nederland het VN-verdrag waarmaakt. Thema's zijn: 

1. Cultuur, sport en vrije tijd, artikel 30 bit.ly/2rZhSBI

2. Toegankelijkheid en mobiliteit, artikel 20 en artikel 9, bit.ly/2slgAB2

3. Werk en inkomen: artikel 27 en artikel 26 en 28. bit.ly/2rQmUvD

4. Gezondheid en Zorg: artikel 25 en de artikelen: 14,15,16,17. http://bitly.nl/W80a1

5. Zeggenschap en Eigen regie: artikel 12

6. Onderwijs en ontwikkelen: artikel 24

7. Deelname aan politiek en openbare leven: artikel 29

8. Zelfstandig leven en voorzieningen: artikel 19

 

Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid is een stap in de goede richting voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het is een verbetering ten opzichte van het eerdere voorstel van staatssecretaris Van Rijn.

‘Het nieuwe Besluit voldoet in ieder geval aan een aantal belangrijke eisen uit het VN-verdrag’, laten de Alliantie-partners voor het VN-verdrag in een reactie weten. Afgelopen weken leverden  patiënten-, gehandicapten- en mensenrechtenorganisaties hun inbreng voor dit flink aangepaste voorstel.

Duidelijke doelen

Het eerdere concept-Besluit stuitte nog op grote kritiek omdat het veel te vrijblijvend was. Met dit nieuwe Besluit in de hand wordt duidelijker hoe goederen, diensten, gebouwen en openbare ruimte toegankelijk worden gemaakt voor iedereen en in lijn met het VN-verdrag.

De stappen die daarvoor nodig zijn, staan duidelijker omschreven in het nieuwe voorstel. De uitvoering gaat stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines en altijd in samenspraak met mensen met een beperking.

Veel werk

“De uitdaging is om met dit Besluit onze samenleving écht toegankelijk te maken. Er moet veel werk worden verzet om dat te bereiken. Het Besluit biedt daarvoor houvast, met een stevige inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties”, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in).

Downloads

Download hier de reactie van de Alliantie VN-verdrag op dit nieuwe Besluit Toegankelijkheid 
Download hier de aanbiedingsbrief bij de AMvB VN-verdrag 
Download hier de AMvB VN-verdrag
Download hier de nota van toelichting

Sinds de start van het project VN Ambassadeurs aan de slag zijn er al twee nieuwsbrieven verscheven. Nieuwsbrief van Maart en van April. U kunt al het nieuws in het project volgen onder het kopje VN Ambassadeurs op de website en bij VN ambassadeursberichten. Hebt u een vraag stel die aan de trekkers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Na 'lang en rijp beraad' zoals dat heet ligt hier het voorstel voor een nieuwe structuur van de Coalitie. De Coalitie is een rijke beweging van mensen en organisaties die zich hard maakt voor de inclusieve samenleving. Inclusie gaat niet alleen over een toegankelijke leefomgeving. Het bestrijkt alle levensthema's. Onderwijs en ontwikkeling, werk, wonen, vrije tijd, eigen regie over je leven, toegankelijke informatie, goederen en diensten, je stem uitbrengen bij verkiezingen, et cetera. Meedoen op alle fronten.

Er zijn inmiddels veel initiatieven ontplooid. Enkele voorbeelden: In1School zet zich in voor inclusief onderwijs. Drempelvrij voorziet toegankelijke websites van een keurmerk. Bekend zijn de jongvolwassenen van Wij Staan Op! die met hun Manifest voor Vrijheid, Gelijkheid en Menselijkheid de harten veroverden van politici en de rest van Nederland. Alles Toegankelijk strijd voor toegankelijk openbaar vervoer. VN Panels zetten in hun eigen woonplaats inclusie op de agenda. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau broeien de plannen en bruist het van activiteiten. Wij denken dat de nieuwe structuur al deze belangenbehartigers verbinding geeft met elkaar.

Leest u alstublieft het voorstel (in Word of PDF) en laat ons weten wat u ervan vindt. U kunt dit doen door tot en met zondag 8 januari 2017 een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Netwerkbijeenkomst
In januari 2017 wil het bestuur met u in gesprek over de nieuwe werkwijze en hopen we alvast een aantal netwerken aan u voor te stellen. Wij laten u nog vóór de kerst de datum weten.

Voortgang ratificatie VN Verdrag (laatste nieuws telkens bovenaan)

Het is nu eindelijk zover: op 24 juni 2016 wordt het door Nederland geratificeerde VN-verdrag neergelegd in New York. Daar zal het 30 dagen liggen. Op 14 juli 2016 treedt het verdrag in Nederland in werking!!

Op 20 mei 2016 is de goedkeuringswet gepubliceerd in het Staatsblad.

12 april 2016 De staatssecretaris heeft toegezegd vóór de zomer te komen met een standpunt over het Facultatief Protocol.

12 april 2016: Eerste Kamer heeft gestemd vóór ratificatie!

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 11 maart 2016 de memorie van antwoord (in Word / in PDF) ontvangen van staatssecretaris Van Rijn en bespreekt op 15 maart 2016 de hoe de procedure verder zal lopen en wanneer de plenaire behandeling kan plaatsvinden in de Eerste Kamer.

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vond plaats op 16 februari 2016. Voordat een wetsvoorstel in de plenaire vergadering komt, vindt er een vooronderzoek plaats in een Eerste Kamercommissie. Dit is de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding door Eerste Kamercommissies.
Na ontvangst van een wetsvoorstel wordt aan de leden en plaatsvervangend leden van de commissie gevraagd of zij prijs stellen op een inbrengvergadering. Deze eerste inbrengvergadering wordt voorbereidend onderzoek genoemd.
De Voorzitter van de Kamer kan voorstellen geen inbrengvergadering te houden.
Deze bijeenkomst is niet toegankelijk voor publiek. Lees hier het verslag van het voorbereidend onderzoek op 16 februari.

Op dinsdag 26 januari 2016 behandelt de VWS Eerste Kamercommissie de goedkeuring en uirvoering van het VN verdrag. Aanvang vergadering 16:15 uur. De VWS commissie bespreekt de procedure. In een procedurevergadering wordt door een Kamercommissie bepaald:
- op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden
- hoe de verdere voorbereiding zal verlopen
Een procedurevergadering ter bepaling van de aard van het voorbereidend onderzoek vindt plaats nadat het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer is binnengekomen.

Eerste Kamerstukken 26 januari 2016:
Wetsvoorstel en stemmingsoverzicht TK
Voorstel wetswijziging Gelijke Behandeling en stemmingsoverzicht TK

Kamerbrief staatssecretaris Van Rijn 12 januari 2016 ten behoeve van plenaire behandeling
van de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Een overzicht van de overige stukken is hier te vinden. 
Ten behoeve van deze behandeling heeft de Alliantie Implementatie VN verdrag een webbericht uitgebracht en een statement.

21 januari 2016 14:00 uur. De Tweede Kamer heeft het gewijzigde amendement van Van der Staaij en Keijzer aangenomen waarin de geleidelijke invoering van algemene toegankelijkheid wordt uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. Deze maatregel moet in september aan de Tweede Kamer worden voorgelegd zodat per 1 januari 2017 de gewijzigde Wet Gelijke Behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte in werking kan treden. Toegankelijkheid wordt norm!

De plenaire behandeling van de wetsvoorstellen en het Plan van Aanpak in de Tweede kamer was op donderdag 14 januari 2016. Toegankelijkheid als norm was het belangrijkste bespreekpunt. Lees bij Actueel de verschillende standpunten.

Antwoorden Staatssecretaris op de gestelde vragen plenaire behandeling 9-12-2015.

- Oktober 2015: Amendement Otwin van Dijk over toegankelijke samenleving. Hier is de laatste versie te vinden: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D00310
- September 2015brief en bijlage van de Coalitie met verbeterpunten over de wetsvoorstellen als plan van aanpak.
- Augustus 2015: antwoorden van de regering op de kamervragen. Nota Nader verslag(1-3) en (4-10)
- Juni 2015: Het plan van Aanpak en de vragen vanuit de TK
- December 2014:  nota n.a.v het verslag
- Oktober 2014: De brief VKC over de wetsvoorstellen, de vragen tbv schriftelijke inbreng, het verslag schriftelijke inbreng uitvoeringswet, het verslag schriftelijke inbreng mbt goedkeuringswet 
- Augustus 2014Reactie van de Coalitie op de wetsvoorstellen  
- Juli 2014Wetsvoorstellen Ratificatie 

10 jaar geleden, op 13 december 2006, werd het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking aangenomen door de Verenigde Naties.

172 staten hebben inmiddels het verdrag geratificeerd. Er is een groeiende daadkracht om het Verdrag volledig te ratificeren en uit te voeren.

Steun is nog hard nodig voor het ratificeren van het Optioneel Protocol, die de manier regelt waarop mensen schendingen kunnen aankaarten.

Het plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag, het implementatieplan is klaar. In het Plan staat beschreven hoe de Rijksoverheid, de departementen, gemeenten en bedrijfsleven concreet aan de slag gaan met de implementatie van het VN-verdrag. De uitvoering gaat stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines en altijd in samenspraak met mensen met een beperking. Lees het plan hier. 

Het kabinet heeft nieuwe bouwregelgeving voorgesteld, waarin minder strenge eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en gebouwen dan voorheen. Tot verbijstering van mensen met een beperking, ouderen, huurders, architecten en bouw&woningtoezicht. De betrokken organisaties luiden hierover de noodklok in een gezamenlijke verklaring aan de Tweede Kamer.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, ook als ze al de nodige gebreken hebben. Daarnaast zijn er honderdduizenden mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen. Dit recht op zelfstandig wonen, is verankerd in het onlangs van kracht geworden Gehandicaptenverdrag van de VN.

Mensen met een beperking en ouderen kunnen echter heel moeilijk geschikte woonruimte vinden. Dus blijven velen wonen in een huis dat hun zelfredzaamheid beperkt of kunnen bijvoorbeeld jongeren met een beperking hun ouderlijk huis niet verlaten.

Oplossing
De oplossing ligt voor de hand. De Nederlandse woningvoorraad moet zo snel mogelijk passend voor iedereen worden gemaakt. Verder moeten ook gebouwen goed toegankelijk worden gemaakt, zodat echt alle burgers er gebruik van kunnen maken.

Dit alles kan relatief makkelijk worden gerealiseerd via de nieuwe bouwregelgeving waar het kabinet nu aan werkt, de opvolger van het huidige bouwbesluit. Maar tot verbijstering van velen laat het kabinet deze kans lopen. In plaats van strakkere eisen te stellen op het gebied van toegankelijkheid en bruikbaarheid worden er eisen geschrapt.

Slecht nieuws
Zo worden minimale afmetingen van deuren, gangen en vertrekken niet meer voorgeschreven. Mensen in een rolstoel zullen hierdoor minder makkelijk een geschikte woning kunnen vinden en minder makkelijk bij anderen op bezoek kunnen komen.

Verder is het aanbrengen van een balkon niet langer verplicht. Zeer ongunstig voor zieken en ouderen die aan huis gekluisterd zijn. Ook de verplichte berging sneuvelt. Dit is niet alleen slecht nieuws voor mensen die afhankelijk zijn van scootmobiel of rollator maar ook voor de doorsnee burger met een (elektrische) fiets.

Noodklok
Al met al dreigt de woonsituatie voor mensen met een beperking en ouderen door de nieuwe bouwregelgeving te verslechteren. Een brede
coalitie van organisaties luidt hierover de noodklok in een gezamenlijk statement. Ze doen dit voorafgaand aan de behandeling van de nieuwe bouwregelgeving in de Tweede Kamer op 19 december.

De organisaties zijn: Ieder(in), de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, ouderenbond KBO-PCOB, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, de Woonbond, VACpunt Wonen, de Fietsersbond, Wij Staan Op! en Patiëntenfederatie Nederland.

Zie ook het artikel op de NOS-site

Hier kunt u het statement van de organisaties downloaden.

Dit artikel is overgenomen van Alliantiepartner Ieder(in).

Je bent een draak van een kind geworden”, zei de juf. Ik voelde me gekwetst. De hele klas keek naar mij en ik schaamde me diep voor mijn “draak van een kind zijn.” Dit was waarschijnlijk ook haar bedoeling geweest. Ik was altijd een van haar favoriete leerlingen. Het lievelingetje van de juf. En zij was ook mijn lievelingsjuf. Ik zag er op dat moment knap en aandoenlijk uit, was goed in taal en rekenen, het het houden van spreekbeurten en had veel vriendjes en vriendinnetjes.

Ik voelde me erg verdrietig. Niet alleen om datgene wat de juf tegen me had gezegd, maar vooral ook om dat wat er in de afgelopen maanden in mijn leven was gebeurd. Nu was alles anders dan eerst het geval was geweest. Misschien had ze wel gelijk en was ik een draak van een kind geworden. Ik zat al een tijdje niet zo lekker in mijn vel. Ik zag er na het coma-ongeluk en de hersenbloeding uit als een klein monster en mensen keken naar me op straat en lachten me uit of keken geschokt en met afkeer als ze me kenden van daarvoor.

Ik schaamde me erg voor mijn half kale hoofd en de blauwe plekken die ik had in mijn witte, magere gezicht. Ook mijn motoriek was niet meer wat het was geweest en ik liep een beetje houterig. Meedoen met de sportlessen mocht ik nog niet en ik zat dus steeds langs de kant.

Pas veel later realiseerde ik me dat het gemeen was om mij daar ten overstaande van de gehele klas nog eens duidelijk van bewust te maken. Als ze me inderdaad een draak van een foto blog saskia troy nov 2016kind vond, had ze dit niet perse hoeven zeggen waar de gehele klas bijstond. Ze had me ook apart kunnen nemen om hier met me over te praten. Jaren later begreep ik pas dat dit was wat je als juf van de basisschool hoort te doen. Kinderen de kansen te geven om te groeien als persoon en te leren van de fouten die ze maken. Met deze vernietigende opmerking kon ik verder niet zoveel, omdat het onmogelijk was om dit om te zetten in iets constructiefs.

Ik had gehoopt dat deze juf, die eerst mijn lievelingsjuf was, mijn verdriet, angst, pijn en gevecht om te overleven zou hebben gezien. Ik had op dit moment een grote kans op epileptische aanvallen waarvoor ik ook medicijnen had en leefde eigenlijk in grote angst. Ook had ik in het ziekenhuis kortstondig geheugenverlies, waardoor ik in de weken daarna heel hard heb moeten werken om alles weer op te pakken.

Toen ik voor het eerst merkte dat mijn fijne motoriek niet meer zo goed was als eerst, begon de handenarbeidjuf tegen me te schelden. Ook kreeg ik voor het eerst een onvoldoende op mijn rapport en deze was voor handenarbeid. Ik wist dat er iets met me aan de hand was waardoor ik dit niet meer kon, maar ik wist niet meer precies wat. Niemand was op het idee gekomen dat mijn motoriek was aangetast door het coma-ongeluk.

Omdat ik wist dat ik nog steeds wel goed was in het organiseren van dingen, gaf ik een groot Thriller feest waar tachtig kinderen kwamen en er veel schedels, bloed en afgezaagde hoofden te zien waren op de trappen van ons oude huis. Tot laat dansten we op Michael Jackson en keken we naar Nightmare on Elmstreet van Freddy Krueger.

Het geven van dit feest had wel een serieuze ondertoon, want ik worstelde steeds met de vraag of het niet eigenlijk de bedoeling was geweest dat ik dood had moeten zijn. Met mijn nieuwe uiterlijk voelde ik me een van de zombies uit de clip Thriller van Michael Jackson. Eindeloos keek ik naar de dansers en probeerde de choreografie te imiteren, wat resulteerde in een dans met drie jongens en twee meisjes voor de schoolmusical.

Ik had gehoopt dat deze juf, die ik daarvoor erg goed vertrouwde, me kon helpen met de meer existentiële, filosofische vragen die ik had. Ik was echter nog slechts een schaduw van wie ik daarvoor was en dat bleek voor haar niet goed genoeg te zijn. Zij zag alleen de oppervlakte van de dingen en niet de diepgang van het leven met zijn vele turbulente wendingen en onverwachte quantum sprongen. Een gemiste kans voor haar om iets te leren over alle kinderen die last hebben van trauma, verdriet, pijn, angst en hoe daar mee om te gaan.

Veel later realiseerde ik me hoe zij het publiekelijk voor schut zetten van kwetsbare, van de norm afwijkende kinderen gebruikte als een middel om de andere kinderen angst in te boezemen en te intimideren. Zo was er nog een andere jongen die ze graag publiekelijk roemde om weinige discipline, luiheid, domheid en slechte uiterlijk. Ik kwam hem een tijdje geleden tegen en toen bleek hij tot mijn grote verbazing theoretische natuurkunde te geven op de universiteit. Echt veel oog voor talent heeft ze dus niet gehad. Misschien wel het meest talentvolle brein van de klas heeft ze jarenlang belachelijk gemaakt.

Het is jammer dat deze juf die ooit mijn favoriete juf was, maar dat niet is gebleven toen bleek dat zij iemand anders was dan ik dacht in moeilijke tijden. Dat zij niet zelf eerst haar eigen trauma’s heeft opgelost, alvorens leerkracht te worden. Ik ben steeds sterker geworden en heb hard moeten werken voor mijn gezondheid, maar wordt nog steeds elke dag slagkrachtiger en sterker. Door de pesterijen begrijp ik beter wat het is om buitengesloten, onderuit gehaald te worden en welke pijn dit voor anderen op kan leveren. Zij zal echter waarschijnlijk nooit in staat zijn om over haar eigen schaduw heen te springen.

Onderwijs is de basis voor een waardevol leven waarin voldoening en tevredenheid kan worden gevonden. Goed onderwijs kan een individu op het juiste pad zetten naar persoonlijke ontwikkeling, economische veiligheid en het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Het zijn van een leerkracht is een roeping en het geven van onderwijs gebaseerd op waarden als mededogen, tolerantie, respect, compassie voor anderen en creatieve ruimte, kan voor kinderen een positieve bijdrage leveren voor het leven. De leerkracht zou daarin in plaats van kinderen voor het leven te breken een rolmodel moeten zijn.

Saskia

Saskia Troy is VN Ambassadeur voor het Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Beperking. Zij schrijft blogs en artikelen voor onder andere PESTEN op School, De Hersenstichting, Children of the Earth (NGO van de Verenigde Naties) en Global Education Magazine (UNHR en UNESCO)

Vier scholen maken werk van inclusief onderwijs
Veel scholen, onderwijzers en ouders zien het als een onhaalbaar ideaal, maar vier scholen in Nederland laten zien dat het kan: leerlingen met en zonder handicap samen in de klas, met onderwijs, zorg en ondersteuning op maat voor iedereen. Hoe kan het dat zij wel voor elkaar krijgen wat veel anderen niet mogelijk achten? In1school onderzocht het en presenteert haar bevindingen in een magazine. Ter informatie en inspiratie voor alle scholen.

Dit jaar ratificeerde Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag stelt dat onderwijs ‘inclusief’ moet zijn. Dat wil zeggen dat kinderen met en zonder handicap samen naar dezelfde (buurt)school kunnen en daar, in een veilige omgeving, onderwijs krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden. Er zijn veel bezwaren te horen: scholen hebben te weinig middelen, leraren zijn overbezet, klassen zijn al zo vol. Maar er zijn ook scholen in Nederland die alle leerlingen in hun gemeenschap accepteren en iedereen, ongeacht handicap, goed onderwijs bieden.

Deze scholen werken binnen hetzelfde systeem als andere Nederlandse scholen; hoe kan het dat zij wel succes hebben met inclusief onderwijs? In1school maakte een kleine inventarisatie van deze scholen. Vier daarvan werden onderworpen aan een nader onderzoek: De Korenaar in Eindhoven, Het Rondeel in Den Bosch, De Verrekijker in Julianadorp en De Kroevendonk in Roosendaal. Hun werkwijze, ervaringen en tips zijn weergegeven in een informatief en inspirerend magazine, dat nu beschikbaar is voor alle scholen die met inclusief onderwijs aan de slag willen.

En wat doen deze scholen nu anders? Kort gezegd: ze maken andere keuzes en voeren die consequent door. Dat ze een school willen zijn voor iedereen, is de leidraad in alles wat ze doen: van het beleid tot de inrichting van het schoolgebouw en van de didactische aanpak tot de contacten met ouders. Altijd is diversiteit de norm: iedereen moet kunnen meedoen. Dat leidt bijvoorbeeld tot de keuze voor co-teaching: twee leraren voor één klas. Of voor mediërend leren, een didactische aanpak waarbij het kind zelf met oplossingen komt; de leraar begeleidt alleen het proces.

Die keuzes gaan bij deze scholen niet ten koste van andere leerlingen; in tegendeel. Door co-teaching is er meer aandacht voor alle leerlingen, ervaren zij. En mediërend leren kost meer tijd maar geeft uiteindelijk een hoger leerrendement voor iedereen. In1school-projectleider Agnes van Wijnen: “Het magazine geeft een inspirerend beeld van vier scholen die daadwerkelijk een afspiegeling zijn van hun gemeenschap. Zij ervaren niet alleen dat inclusief onderwijs mogelijk is maar ook dat het meerwaarde heeft voor de school, de ouders, de kinderen en de wijk.”

Download het magazine.

U kunt ook de papieren versie van het magazine bestellen door een mail met uw naam en adresgegevens te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vergeet u niet het aantal magazines te vermelden dat u wilt ontvangen.

Tot en met 5 magazines vragen we een vrijwillige bijdragen in de kosten. Voor meer dan 5 magazines geldt een vaste bijdrage van 1 euro per magazine als tegemoetkoming in de druk- en verzendkosten.

(overgenomen van www.in1school.nl)