Voortgang ratificatie VN Verdrag (laatste nieuws telkens bovenaan)

Het is nu eindelijk zover: op 24 juni 2016 wordt het door Nederland geratificeerde VN-verdrag neergelegd in New York. Daar zal het 30 dagen liggen. Op 14 juli 2016 treedt het verdrag in Nederland in werking!!

Op 20 mei 2016 is de goedkeuringswet gepubliceerd in het Staatsblad.

12 april 2016 De staatssecretaris heeft toegezegd vóór de zomer te komen met een standpunt over het Facultatief Protocol.

12 april 2016: Eerste Kamer heeft gestemd vóór ratificatie!

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 11 maart 2016 de memorie van antwoord (in Word / in PDF) ontvangen van staatssecretaris Van Rijn en bespreekt op 15 maart 2016 de hoe de procedure verder zal lopen en wanneer de plenaire behandeling kan plaatsvinden in de Eerste Kamer.

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vond plaats op 16 februari 2016. Voordat een wetsvoorstel in de plenaire vergadering komt, vindt er een vooronderzoek plaats in een Eerste Kamercommissie. Dit is de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding door Eerste Kamercommissies.
Na ontvangst van een wetsvoorstel wordt aan de leden en plaatsvervangend leden van de commissie gevraagd of zij prijs stellen op een inbrengvergadering. Deze eerste inbrengvergadering wordt voorbereidend onderzoek genoemd.
De Voorzitter van de Kamer kan voorstellen geen inbrengvergadering te houden.
Deze bijeenkomst is niet toegankelijk voor publiek. Lees hier het verslag van het voorbereidend onderzoek op 16 februari.

Op dinsdag 26 januari 2016 behandelt de VWS Eerste Kamercommissie de goedkeuring en uirvoering van het VN verdrag. Aanvang vergadering 16:15 uur. De VWS commissie bespreekt de procedure. In een procedurevergadering wordt door een Kamercommissie bepaald:
- op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden
- hoe de verdere voorbereiding zal verlopen
Een procedurevergadering ter bepaling van de aard van het voorbereidend onderzoek vindt plaats nadat het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer is binnengekomen.

Eerste Kamerstukken 26 januari 2016:
Wetsvoorstel en stemmingsoverzicht TK
Voorstel wetswijziging Gelijke Behandeling en stemmingsoverzicht TK

Kamerbrief staatssecretaris Van Rijn 12 januari 2016 ten behoeve van plenaire behandeling
van de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Een overzicht van de overige stukken is hier te vinden. 
Ten behoeve van deze behandeling heeft de Alliantie Implementatie VN verdrag een webbericht uitgebracht en een statement.

21 januari 2016 14:00 uur. De Tweede Kamer heeft het gewijzigde amendement van Van der Staaij en Keijzer aangenomen waarin de geleidelijke invoering van algemene toegankelijkheid wordt uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. Deze maatregel moet in september aan de Tweede Kamer worden voorgelegd zodat per 1 januari 2017 de gewijzigde Wet Gelijke Behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte in werking kan treden. Toegankelijkheid wordt norm!

De plenaire behandeling van de wetsvoorstellen en het Plan van Aanpak in de Tweede kamer was op donderdag 14 januari 2016. Toegankelijkheid als norm was het belangrijkste bespreekpunt. Lees bij Actueel de verschillende standpunten.

Antwoorden Staatssecretaris op de gestelde vragen plenaire behandeling 9-12-2015.

- Oktober 2015: Amendement Otwin van Dijk over toegankelijke samenleving. Hier is de laatste versie te vinden: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D00310
- September 2015brief en bijlage van de Coalitie met verbeterpunten over de wetsvoorstellen als plan van aanpak.
- Augustus 2015: antwoorden van de regering op de kamervragen. Nota Nader verslag(1-3) en (4-10)
- Juni 2015: Het plan van Aanpak en de vragen vanuit de TK
- December 2014:  nota n.a.v het verslag
- Oktober 2014: De brief VKC over de wetsvoorstellen, de vragen tbv schriftelijke inbreng, het verslag schriftelijke inbreng uitvoeringswet, het verslag schriftelijke inbreng mbt goedkeuringswet 
- Augustus 2014Reactie van de Coalitie op de wetsvoorstellen  
- Juli 2014Wetsvoorstellen Ratificatie