VN in beeld

VN vertelpunt

Hoe ziet het leven voor mensen met een beperking eruit in Nederland? Dat kunnen alleen mensen zelf vertellen. De Coalitie voor Inclusie wil graag weten wat u meemaakt.

Vertel hier uw verhaal: www.vnvertelpunt.nl 

Coalitie voor Inclusie

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die werkt aan de implementatie van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en daarmee aan een inclusieve samenleving. 
www.coalitievoorinclusie.nl 

CVI-logo-papier-kleiner

“Onvrijwillige behandeling is een vorm van marteling” 

De Speciale VN-Rapporteur inzake Foltering, prof. Juan E. Méndez, heeft onlangs in een brief aan de Nederlandse Staat om opheldering gevraagd inzake klachten over mensenrechtenschendingen in de Nederlandse GGZ. Méndez schreef de brief samen met de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht van Iedereen op het genot van de hoogst haalbare standaard van fysieke en geestelijke Gezondheid, Anand Grover. > Lees het persbericht van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!